Vi i Volpino Italiano Sällskapet söker dig som har fått någon form av ögondiagnos på din Volpino Italiano.

Enligt olika försäkringsbolag så är just ögon diagnoser överrepresenterat och det gör att vi gärna
vill följa upp detta och se vad för olika diagnoser det kan gälla.

De ögon diagnoser som finns i SKK's register är från legitimerade ögon veterinärer,
men vi vill gärna få in uppgifter från dig som har fått diagnosen från din "vanliga" veterinär.

Oavsett om du är medlem eller inte, är du välkommen att kontakta Anna-Carin Falk 
för att lämna dina uppgifter om den ögondiagnos du fått.

Anna-Carin når du på mejl; annacarin@telia.com eller telefon: 070-3204391

Vi tackar för att du tar dig tid - Det hjälper oss i vårt fortsatta arbete för en frisk och hälsosam Volpino Italiano