Från16/4 kan klubbens medlemmar vända sig till SKK kansli med sina medlemsfrågor

Du kan även kontakta SKK:s medlemsrådgivare.08-795 33 44.

Om du vill bli/el. är medlem i Volpinosällskapet.  VILL DU BLI MEDLEM ?

Medl.avg   Helbetalande 250:-,  Familje medlem 50:-, Gåvomedl. 100:- Utlandsmedlem 250:- 

Skk kommer att sköta våra medlemskap (Du kan även skicka dina uppgifter och vänta på medl. kort från Skk)

 

Vill du bli medlem ? använd länken nedan.

https://docs.google.com/forms/d/1UDomLssjKrVO1dOK0h_502-w_hO5JaGe1KOgpxdTayQ/viewform?edit_requested=true

 Denna länk används endast av uppfödare som vill anmäla sina valpköpare 

https://docs.google.com/forms/d/1_T9-ZjzYrXR5vPnBohza7ncV8ZtPbkEWJH2GvbrmuMU/viewform?edit_requested=true