Mer info kommer !!

Info om Årsmöte 22/3 2020 Kl. 13.00

Huvudplatser:   Årjäng kommer .. .. Skellefteå 070-6750721

Satelitplatser:  Söker någon som kan tänka sig att ha telefon möte hemma,

och bjuda in några vänner med volpino

(man behöver inte vara medlem)

            MEDLEMSKAP krävs endast för röstarätt  

Är du intresserad kontakta vår sekreterare på

på e-post:    vis.sekreterare@gmail.com

                  (även ni som önskar årsmötes handlingar)   

 

 

  

Volpino Italiano Sällskapet bildades 1990

av en skara entusiaster för att vidare utveckla och att

 arbeta för rasen och för att hjälpa och stödja uppfödare och ägare

i dess arbete med att äga och föda upp Volpino Italiano. 

Följa upp eventuella sjukdomar och förändringar inom rasen.

 

Medlemskap i Volpino Italiano Sällskapet

 

helår/kalenderår      250.-

Familjemedlem på samma adress 50.-

Gåvomedl. 100:- Utlandsmedlem 250:- 

 +giro 17 59 87 -7 

 

Lite om rasen:

 

Volpino Italiano är en liten spets som härstammar från Italien.

Under krigen i Italien försvann nästan rasen helt men tack vare en stor

insats av människor som ville bevara rasen så

har rasen nu vuxit och utvecklats.   

I Italien har Volpino Italiano varit en "arbetande hund"  

så tillvida att den användes i samarbete med större hundar

- företrädesvis Maremma - för att hålla vilda djur borta från fårhjordar.  

Volpino hörde tidigt när något djur var i antågande och varskodde sin

större "kollega" som kunde hålla odjuren borta.

De användes även för körsvenner 

som både sällskap och som alarmklocka om någon närmade sej.

Längre fram steg Volpinon i graderna och blev knähund åt finare damer,  

även kända kostnärer som Michelangelo hade Volpino

med på sina måliningar.  

 

Volpino Italiano är spetshund  och tillhör grupp 5

 

Volpino Italiano Sällskapet

tillhör Svenska Spets och urhundsklubben som i sin tur

tillhör Svenska Kennelklubben